Publikācijas

Daudzu zinātnisku publikāciju autors, to starpā 2007. gadā iznākušās grāmatas “Civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums” autors; 2017. gadā izdotās grāmatas “Latvijas tiesību sistēma” sastādītājs un līdzautors.