CIVILTIESĪBAS

Civiltiesiskie līgumi, darījumi ar nekustamo īpašumu, nomas un īres tiesiskās attiecības, darba tiesiskās attiecības

KOMERCTIESĪBAS

Reģistrācija komercreģistrā, valdes un padomes atbildības jautājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi

MAKSĀTNESPĒJAS TIESĪBAS

Tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesi.

CIVILPROCESA TIESĪBAS

Pārstāvība civillietās, jebkuru procesuālo dokumentu sagatavošana jebkurā civilprocesa stadijā

KRIMINĀLTIESĪBAS

Aizstāvība un pārstāvība krimināllietās, piedalīšanās izmeklēšanas darbībās un tiesas procesos, procesuālo dokumentu sagatavošana jebkurā kriminālprocesa stadijā